فوق لیسانس حسابداری
1.در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق می گردد .
2. طبق استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 4 (استهلاک) سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی به عمر مفید برآوردی آن .
3. طبق استانداردهای حسابداری ایران ، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن .
4. طبق نظریه FASB ، استهلاک به عنوان تسهیم منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده به دوره های استفاده از آن می‌باشد.
5. طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 149) آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ، تقلیل ارزش می یابد .
6. طبق قانون تجارت (ماده234) پائین آمدن ارزش یک دارایی ثابت که در نتیجه استعمال ، تغییر فنی و یا علل دیگر حادث گردد.
متغیرهایی که در محاسبه استهلاک باید مد نظر قرار بگیرد:
1. بهای تمام شده دارائیها در زمان تحصیل ، با تجدید ارزیابی آنها در دوره های آتی .
2. عمر مفید مورد انتظار دارایی به صورت :
الف ) دوره های زمانی ، سال ، ماه
ب ) جمع ساعات کارکرد
ج ) جمع تعداد محصول قابل تولید
1-2 . عوامل موثر در برآورد عمر مفید یک دارایی:
• امکانات بالقوه دارایی مورد نظر (ظرفیت یا میزان تولید فیزیکی مورد انتظار)
• فرسودگی و خرابی مورد انتظار
• نابابی ناشی از تغییر تقاضا و پیشرفت تکنولوژی (دمده)
• برنامه های واحد تجاری برای نحوه استفاده ، تعمیر و نگهداری دارایی ثابت
3. ارزش اسقاط یا ارزش تصفیه دارایی در پایان عمر مفیددارایی .
مفاهیم استهلاک:
مفاهیم استهلاک از سه دیدگاه ساختاری ، علم معانی و شیوه رفتاری مورد بحث است :
از دیدگاه ساختاری _ " استهلاک تسهیم قیمت تمام شده براساس یک روش منظم و منطقی را بیان می کند "
از دیدگاه علم معانی _ " استهلاک بر حسب علت و منفعت تفسیر می گردد "
در بحث علت ، کاهش ارزش دارایی در اثر خرابی ، کهنگی و یا از مد افتادگی مطرح می گردد ودر بحث منفعت ، ایجاد ارتباط بین استفاده از دارایی و تحصیل جریان نقدی خالص و یا درآمد خالص مد نظر می باشد.
از دیدگاه شیوه رفتاری _ " بر سودمندی تسهیم برای تهیه گزارشات تأکید می شود "
بطور کلی استهلاک در ارتباط با قدرت کسب درآمد مفهوم پیدا می کند این درآمد از طریق استفاده از دارایی عاید می گردد . بنابراین استهلاک باید بر طبق اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره تسهیم گردد.
روشهای محاسبه استهلاک :
روشهای متعددی برای تخصیص استهلاک طراحی و بکار گرفته می شود اما در عمل     می توان تمامی روشها را بر طبق هر یک از الگوهای ذیل طبقه بندی کرد :
• تغییر تخصیص با توجه به نوع فعالیت یا مصرف (تعداد تولید یا ساعات کارکرد)
• روشهای خط مستقیم یا هزینه ثابت (خط مستقیم)
• روش هزینه های صعودی (مجموع سنوات ، نزولی)
• روش هزینه های نزولی (قسط السنین ، سرمایه گذاری وجوه استهلاکی)
معایب کلی روشهای استهلاک :
اولاً : هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای آتی با سرویس دهی یک دارایی و پیش بینی عمر مفید آن به آسانی صورت نمی گیرد و به علت اینکه تمامی روشهای تخصیص و تسهیم اعتباری هستند و نتایج آنها قابل دفاع نیستند .
ثانیاًٌ : برآورد عمر مفید ، ارزش اسقاط و حتی در برخی موارد محاسبه بهای تمام شده دارایی متکی بر پیش بینی های اولیه می باشد و در طول زمان ثابت می مانند از این رو روشهای استهلاک ایستا ( Static ) است و این شاید بزرگترین عیب روشهای استهلاک باشد . به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید رقابت در عرضه تجهیزات تازه به ویژه وسایل الکترونیک موجب آن شده که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات به سرعت  از مد بیافتند این جریانات اعتبار روشهای استهلاک را از لحاظ پیوند با واقعیت مورد تردید قرار داده است زیرا مبنای روشهای استهلاک ، بازیافت بهای تمام شده دارایی در طول عمر مفید برآوردی آن است حال آنکه بر اثر تغییر تکنولوژی برآورد عمر مفید با واقیت تطبیق نمی کند .
1_2   . موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم :
در قانون مالیاتهای مستقیم ماده 151 به نحوة محاسبه استهلاک دارائیها در تشخیص درآمد مشمول مالیات اختصاص دارد . جدول استهلاکات موضوع  ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم ، اصلاحی مصوب  27/11/1380 با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده که در آن نرخ و نحوه محاسبه استهلاک انواع دارائیهای مربوط به صنایع مختلف در 39 گروه طبقه بندی شده است .
اهداف سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر می باشد :
• کاهش رکود اقتصادی و افزایش رونق اقتصادی
• کاهش بیکاری
• ایجاد یکنواختی در صنایع مشابه جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات
اشکالات موجود در ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم :
با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی از وضع ماده151 قانون مالیاتهای مستقیم بدنبال اهداف ذکرشده می باشد اما بر این ماده نیز اشکالاتی را می توان ایراد نمود که عبارتنداز :
علل استهلاک :
در استانداردهای حسابداری استعمال ، گذشت زمان و سایر عوامل ( دمده شدن ، نابابی ناشی از تغییر در تقاضا و ... ) دلیل اصلی استهلاک شناخته شده است ولی در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 گذشت زمان بعنوان تنها عامل استهلاک شناخته شده است و عوامل دیگر مد نظر قرار نگرفته است . لذا مفهوم استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری متناقض می باشد .
معیار یا مبنای استهلاک :
در قانون مالیاتهای مستقیم جهت ایجاد یکنواختی بین واحدهای تجاری در نحوه محاسبه استهلاک مبنای (نرخ و مدت) یکسانی برای هر دارایی مقرر شده و برآورد این معیارها با طبقه بندی گروهی دارائیهای مشابه انجام گرفته لذا برخی عوامل از جمله نوع و چگونگی استفاده از دارایی توسط واحدهای تجاری نادیده گرفته شده است بنابراین معیار یا مبنای محاسبه استهلاک طبق جدول استهلاکات (ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم) در برخی واحدهای تجاری بیانگر واقعیت نمی باشد .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  12 Jun 2011ساعت 6:13 PM  توسط سیده غزاله باقری سلیمی  | 

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.

هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.
ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  12 Jun 2011ساعت 6:11 PM  توسط سیده غزاله باقری سلیمی  | 

پروژه های در جریان مناقصه   **
                                              نقد   **
بابت خرید اسناد مناقصه
سپرده شرکت در مناقصه  **
                                             نقد      **
بابت سپرده شرکت در مناقصه

پیمان در جریان پیشرفت  **
         پروژه های در جریان مناقصه **
انتقال مخارج به حساب پیمان در صورت برنده شدن
نقد  **
           سپرده شرکت در مناقصه  **
استرداد سپرده شرکت در مناقصه
پیمان در جریان پیشرفت  **
            نقد / ح پرداختنی  **
ثبت مخارج پیمان
تمامی هزینه های مرتبط با پیمان در سرفصل پیمان در جریان پیشرفت ثبت می گردد.
نقد **
       پیش دریافت **
بابت پیش دریافت از کارفرما بابت مبلغ قرارداد

ح دریافتنی- کارفرما   **
       مبالغ بازیافتنی پیمان   **
بابت صورت وضعیت تائید شده
پس از اینکه کارفرما صورت وضعیت را تائید نمود، ثبت بالا به مبلغ ناخالص صورت وضعیت صادر می شود.
در هنگام پرداخت صورت وضعیت تائید شده، کارفرما مبلغ کسورات(حق بیمه، و حسن انجام کار و 5% مالیات ) را از ناخالص صورت وضعیت کسر و مابقی به پیمانکار پرداخت می شود.
پیش پرداخت مالیات      **
سپرده بیمه                  **
سپرده حسن انجام کار  **
موجودی نقد                 **
               ح دریافتنی – کارفرما  **
وصول مبلغ صورت وضعیت تائید شده
در ثبت بالا در صورت وجود پیش دریافت مبلغ آن نیز جزء کسورات و در بدهکار ثبت بالا منعکس می شود.

* شایان ذکر است درآمد و هزینه های پیمان متناسب با پیشرفت کار شناسائی می شود.و صورت وضعیت تائید شده نشان دهنده درآمد پیمان نیست.
** 50% از سپرده حسن انجام کار پس از تحویل موقت و مابقی پس از تحول قطعی به پیمانکار مسترد می گردد.
*** سپرده بیمه تا زمان اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی نزد کارفرما می ماند.
+ نوشته شده در  13 Aug 2010ساعت 12:34 PM  توسط سیده غزاله باقری سلیمی  | 

نحوه انتخاب سؤال­ها از سوی کمیته تخصصی چگونه است ؟


از هر استاد حداکثر 15 سؤال دریافت می­شود؛ هر سؤال با گزینه­های آن، روی یک برگ و پاسخ­ها در پشت آن ثبت شده است . برای پنهان ماندن نام طراح سؤال، سربرگ­های این اوراق را جدا کرده و پس از خواندن سؤال­ها براساس نظر کمیته تخصصی، انتخاب صورت می­گیرد. به منظور تصمیم­گیری کارشناسی­تر، سؤالات سال قبل همراه با تحلیل گروه روان­سنجی، حاوی میزان دشواری ، روایی و ...، در اختیار این کمیته قرار می­گیرد تا نواقص سال قبل مرتفع شود؛ پس از نهایی شدن سؤالات، یک روان­سنجی هم از سوی دفتر آزمون­سازی صورت  می­گیرد تا روال سؤالات بررسی و تنظیم شود؛ به­طوری­که اگر داوطلبی به طور تصادفی یا متناوب گزینه ای را انتخاب کند، از لحاظ علمی احتمال قبولی آن فرد صفر شود .


آیا این مطلب درست است که طراحان بر اساس جزوات و کتب تألیفی خود سؤال طرح می­کنند و با مشخص شدن اساتید طراح، می­توان صرفاً به خواندن جزوات آنها برای پاسخگویی به سؤالات اکتفا کرد؟


طراحی سؤالات آزمون ارشد بر اساس منابع خاصی نیست؛ بلکه بر اساس سرفصل­های ارائه شده از طرف وزارت علوم که هم در سایت وزارت علوم و هم در سایت سازمان سنجش موجود است، صورت می­گیرد؛ زیرا در رشته­های مختلف منابع متعددی تدریس می­شود؛ تا جایی که در برخی از رشته­ها حتی نمی­توان دو دانشگاه را پیدا کرد که یک منبع را تدریس کنند؛ از طرفی، برای آنکه به طور مشخص برای کتاب خاصی تبلیغ نشود، از معرفی منابع پرهیز می­شود. در آزمون سراسری، به دلیل اینکه کتاب­ها از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه می­شوند، ذکر منابع بلامانع است؛ لذا ملاک اصلی تهیه سؤالات سرفصل ها هستند و توافق نظری حاصل می شود مبنی بر اینکه کلیه مطالب دانشگاه­های سراسر کشور پوشش داده شود؛ البته طبیعی است که انتخاب اساتید در طرح سؤال براساس دیدی باشد که آنها از کتاب خود دارند و این مطلب در دروس حفظی و یا رشته­های محدود شاید کمی پررنگتر به نظر برسد؛ اما اصل بر این نیست .

علاوه براین، اساتید طراح سؤال مشخص نیستند و از کلیه طراحان تعهدنامه­ای گرفته می­شود که اگر به نحوی در جایی اظهار کنند که در آن سال طراح سؤال هستند، به طور قانونی با آنها برخورد خواهد شد؛ حتی اگر این اطلاع­رسانی در معرفی اساتید طراح از طرف گروه در دانشگاهی صورت گیرد و سازمان سنجش از آن مطلع شود، با کل گروه برخورد خواهد شد.

بنابراین، تدابیر لازم برای محرمانه ماندن سؤالات اندیشیده شده است؛ تا جایی که از اساتیدی که دارای کتاب کنکور یا کلاس کنکور هستند و یا اقوام در جه یک آنها در آزمون همان سال شرکت دارند، سؤالی پذیرفته نخواهد شد.


آیا در طراحی سؤال از اساتید دانشگاه­های غیر دولتی هم استفاده می­شود؟


خیر ، طراحان، صرفاً از میان اساتید برجسته دانشگاه­های دولتی سراسر کشور انتخاب می­شوند؛ البته ممکن است که این اساتید در دانشگاه­های غیردولتی هم تدریس کنند؛ اما ملاک ما، تدریس آنها در دانشگاه­های دولتی است. علت هم این است که اساتید دانشگاه­های دولتی، تعداد مورد نظر ما را تأمین می­کنند؛ لذا، نیازی نیست که خارج از این چارچوب هم انتخابی داشته باشیم. شایان ذکر است که در میان اساتید دولتی هم، افراد برجسته­ای که دید وسیعی نسبت به موضوع در آن رشته خاص داشته باشند، برای طراحی سؤال، مورد تأیید قرار می­گیرند.


آیا طراحی سؤالات رشته­های خاصی که فقط در یک دانشگاه تدریس می­شوند، محدود به پیشنهاد اساتید همان دانشگاه خواهدبود؟


به طور مطلق این­گونه نیست؛ به عنوان مثال، دانشکده صداو سیما و یا دانشگاه قم دارای رشته های اختصاصی هستند؛ اما متخصصانی نیز در دانشگاه­های دیگر وجود دارند که در آن زمینه صاحب نظر باشند؛ لذا، ما سرفصل­ها را از این دانشگاه­ها دریافت می­کنیم و آن را در اختیار متخصصان قرار می­دهیم تا آزمون طراحی شود؛ البته این بدان معنا نیست که از اساتید همان دانشگاه استفاده نخواهد شد؛ بلکه سؤالات به صورت ترکیبی نهایی می­شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  13 Aug 2010ساعت 12:19 PM  توسط سیده غزاله باقری سلیمی  | 

درصدها و محل قبولی های آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال ۸۸ :

 

رتبه

زبان

ریاضی

مالی

صنعتی

حسابرسی

میانگین

معدل

دانشگاه قبلی

محل قبولی

3

0

64

87

82

85

65.58

 

 

 

5

0

62.5

83

78

80

62.71

 

 

 

6

20

75

73

76

78

66.00

 

 

 

10

41

67.5

49.4

73.3

82.2

61.98

 

 

 

44

49

19

64

67

87

54.58

17.4

آزاد بندرعباس

علوم اقتصادی

46

33

37

57

59

89

53.67

 

شمسی پور

 

49

13.3

86.6

68.9

37.7

86.6

61.81

14.6

 

 

57

15

43

79

50

68

52.67

18.9

 

 

61

10

57

52

60

74

51.25

18.7

 

 

65

0

59

58

69

80

54.08

0

 

 

66

46

35

58

44

88

52.92

19

 

الزهرا

69

0

45

60

77

88

53.75

 

 

 

73

0

55

54

74

77

52.42

 

 

 

75

0

55

71

38

81

51.33

0

 

 

76

0

83

50

35

87

53.58

15.23

رازی کرمانشاه

علوم اقتصادی

77

10

58

62

35

100

54.17

14.85

رازی کرمانشاه

علوم اقتصادی

81

0

47

61

65

85

52.00

17

شمسی پور

علوم اقتصادی

84

0

65

55.17

56.67

81

52.99

15.25

 

 

88

-1

59.7

66.67

27.79

86.67

50.50

0

 

 

89

0

61

59

71

72

53.83

14.7

 

 

90

0

45

56

65

82

49.75

19

شمسی پور

 

95

0

53

66

45

90

52.25

16.8

 

 

95

0

53

64

43

90

51.42

16.5

 

 

96

0

53

65

47

78

50.33

18.76

شمسی پور

 

102

0

53.32

66.67

38.89

87.78

51.11

16.04

 

 

105

0

60

57

46

80

50.25

 

 

 

115

0

60

48

51

88

50.17

0

 

 

122

0

46

57

67

76

49.58

0

 

 

126

0

57

61

51

91

53.17

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

قم

141

0

70

61

52

57

50.92

14.8

 

 

157

0

51

62

45

82

49.42

15.7

تهران

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

قم

161

 

 

 

 

 

 

 

 

شبانه الزهرا

162

0

67

56

55

68

51.25

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

شبانه الزهرا

176

0

42.5

68

51

62

46.46

18.4

 

شبانه الزهرا

178

0

76

41

47

67

48.25

16.38

 

قم

179

5

22

81

40

91

48.42

0

 

 

184

0

38

61

59

75

47.08

17.5

شمسی پور

 

187

0

40

53

66

81

47.75

0

 

 

189

0

63

40

60

69

47.25

16.55

پیام نور بوکان

شبانه شیراز

190

0

72

42

45

54

45.00

18.7

غیرانتفاعی

شبانه الزهرا

203

0

49

51

43

80

45.50

17.5

پیام نور بهبهان

 

205

28

34

58

44

63

45.50

0

 

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

شبانه کرمان

210

0

39

56.3

40

83.3

44.38

 

قم

سیستان

210

 

 

 

 

 

 

 

 

شبانه کرمان

246

0

46

46

32

75

40.83

 

شمسی پور

 

260

16

59

40

33

67

44.08

16.53

 

 

261

0

46

58

43

57

42.67

 

شمسی پور

 

277

0

45

57

26

82

43.50

17.2

 

 

290

-1

49

39

50

87

44.67

16.1

 

 

311

0

45

48

17.6

91

41.35

14.46

 

 

338

0

60

29

45

75

42.25

 

 

 

339

0

34

48

61

63

41.17

0

 

 

348

0

54

42

31

80

42.50

 

 

 

362

0

17

55

51

93

42.00

16.32

 

 

375

0

34

48

42

73

39.67

0

 

 

383

25

7

41.11

67.77

86.66

41.93

0

 

 

395

13

35

40

50

66

40.25

0

 

 

400

9

30

48

60

55

40.17

16.45

 

 

413

0

44

47

41

65.5

40.50

 

 

 

419

0

40.8

59.7

31

64.4

41.03

 

 

 

428

0

27.5

54

58

65

40.88

 

 

 

450

5

20

54

54

71

40.17

15.38

 

 

451

0

30

42.7

52

80

40.18

 

 

 

490

0

49

33

34

77

39.00

15.9

 

 

491

24

36

25

3

72

31.75

 

 

 

718

0

25

39

46

52

32.33

0

 

 

758

0

32

42

32

70

35.50

14.7

 

 

792

0

54

25

23

68

34.92

 

 

 

816

10

47

25

34

60

35.33

13.3

+ نوشته شده در  2 Nov 2009ساعت 4:21 PM  توسط سیده غزاله باقری سلیمی  | 


 
کارشناسی ارشد مدیریت مالی : یک فرصت جدید برای دانشجویان حسابداری

سازمان سنجش چند روز پیش مواد امتحاني و ضرايب دروس برخي از كدرشته‌هاي امتحاني براي آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال1389 را اعلام کرد

طبق این اطلاعیه ضرایب درس مدیریت مالی بصورت زیر اعلام شده است :
زبان ۲ 
ریاضی و آمار
۳ 
اقتصاد خرد و کلان
۳
مدیریت مالی
۴
مديريت سرمايه‌گذاري و ريسك ۴
حسابداری (حسابداری مالی و صنعتی) ۴

بدین ترتیب دروس تئوری مدیریت - تحقیق در عملیات و بازاریابی حذف شده اند.
با این اوصاف احتمالا تمایل دانشجویان مدیریت برای شرکت در رشته مدیریت مالی کمتر و تمایل دانشجویان حسابداری - مهندسی و دانشجویان با گرایش مدیریت مالی (کارشناسی) بیشتر خواهد بود.

نظرات خود را مکمل این مطلب بکنید.

+ نوشته شده در  2 Nov 2009ساعت 4:17 PM  توسط سیده غزاله باقری سلیمی  | 

حسابداري مالي

 

سرفصل دروس :

مفاهیم اولیه و چارچوب نظری ، ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش سود و زیان انباشته و صورت سود و زیان جامع ، صورت جریان وجوه نقد ،  تغییرات حسابداری واصلاح اشتباهات ، حسابداری وجوه نقد، حسابداری مطالبات ، حسابداری موجودیها ، حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات ، استهلاک دارائیهای ثابت30 درصد دوم مباحث درسی
دارائیهای نا مشهود و مخارج انتقالی، به دوره های آتی و مخارج تحقیق و توسعه ، بدهیهای جاری و احتمالی،  اوراق قرضه پرداختنی ،  حسابداری شرکت های سهامی،  حسابدار ی سرمایه گذاری ها، نسبتهای مالی ، گزارش گری های مالی میان دوره ای، گزارش گری بخشها ، حسابداری کالای امانی ، حسابداری مشارکت عملی ، حسابداری شعب40 درصد نهایی مباحث درسی
حسابداری تسعید ارز، حسابداری فروش اقساطی، حسابداری شرکت های تضامنی ، حسابداری شرکتهای پیمانکاری ، حسابداری تورمی ، حسابداری اجاره ها، صورتهای مالی تلفیقی ، حسابداری دستگاه های دولتی 

منابع پيشنهادي :

 

ميانه 1 : دكتر خواجوي

 

ميانه 2 : جمسيد اسكندري    و استفاده از مرور جامع حسابداري

 

پيشرفته 1 : حسن همتي

 

پيشرفته 2 : دكتر خواجوي

 راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابداري ايران : 10 عدد موجود است  بقيه را از سايت سازمان دانلود كنيد كه متن خود استاندارد مي باشند

تست حسابداري ميانه : جمشيد اسكندري

 

تست استاندارد هاي ايران : جمشيد اسكندري

 

مرور جامع 1 و 2  فقط براي تكميل

 حسابداري دولتي : از مرور جامع 2 استفاده كنيد

حسابدراي صنعتي

سرفصل دروس :

30 درصد اول مباحث درسی
تعاریف و مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی ، گزارشات تولیدی ، سیستم های هزینه یابی ، هزینه یابی و سفارش کار ، هزینه یابی مرحله ای30 درصد دوم مباحث درسی
حسابداری محصولات مشترک و محصولات فرعی ، هزینه یابی جذبی و مستقل ، هزینه یابی استاندارد، مفاهیم مربوط به انحرافات ، تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر40 درصد نهایی مباحث درسی
تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی ، بودجه بندی سرمایه ای ، بودجه جامع ، انحرافات فروش
 
منابع پيشنهادي :

صنعتي 1 : قسيم عثماني   و قاسم زاده

 

حسابداري صنعتي دكتر اعتمادي   سنجش تكميلي

 

تست : تست هاي صنعتي جمشيد اسكندري

تست : cpa علي مصدر

حسابرسي

سرفصل دروس :

30 درصد اول مباحث درسی
تاریخچه، مفاهیم اولیه و تعاریف، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، آیین رفتار حرفه ای، مسئولیتهای قانونی حسابرسان در برابر تقلب، اشتباه و موارد عدم رعایت قوانین و مقررات، کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی، برنامه ریزی حسابرسی،اهمیت،احتمال خطرحسابرسی و حسابرسی مبتنی بر ریسک30 درصد دوم مباحث درسی
سیستم کنترل های داخلی، جمع آوری شواهد کافی و قابل اطمینان،حسابرسی ضمنی، حسابرسی نهایی و رسیدگی های اثباتی، کاربرگهای حسابرسی، پرونده های حسابرسی، معاملات با اشخاص وابسته، حسابرسی برآوردهای حسابداری40 درصد نهایی مباحث درسی
اتکا بر کار حسابرسان داخلی و استفاده از نتایج کار کارشناس، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، گزارش حسابرسان، گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص، بررسی اجمالی صورتهای مالی، اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی، تنظیم اطلاعات مالی، رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

منابع پيشنهادي :

 

حسابرسي 1و2  سازمان حسابرسي

 

حسابرسي  انتشارات سنجش تكميلي

 

جزوه پارسه

 

استانداردهاي حسابرسي ايران

 

تست : كورش اماني   ( استانداردهاي حسابرسي ايران )

  تست cpa  در كنكور سراسري كاربردي ندارد چون بر اساس استانداردههاي ايران سوال طرح مي شود  

    رياضيات

سرقصل ها :

 30 درصد اول مباحث درسی
تابع (تعریف تابع، دامنه و برد تابع، اعمال جبری بر روی توابع، انواع توابع، توابع مهم)، حد و پیوستگی و مجانب‌ها (حد راست و چپ، پیوستگی راست و چپ، حالات مبهم مجانب‌ها)30 درصد دوم مباحث درسی
مشتق و كاربردهای آن (مفهوم مشتق، مشتق تابع پارامتری، مشتق تابع مركب، مشتق تابع ضمنی، مشتق تابع معكوس، مشتق مرتبه n ام، كاربردهای مشتق، قضایای پیوستگی و مشتق، دیفرانسیل تابع و كاربرد آن در محاسبه تقریبی عبارات ریاضی)، انتگرال  كاربردهای آن (انتگرال نامعین، انتگرال معین، كاربردهای انتگرال معین)40 درصد نهایی مباحث درسی
توابع چند متغیره (تابع چند متغیره، دامنه و برد توابع چند متغیره، حد و پیوستگی در توابع چند متغیره، مشتقات جزئی، توابع دوگانه و سه‌گانه)، ماتریس (ماتریس‌های خاص، اعمال جبری روی ماتریس‌ها، مفاهیم مرتبط با ماتریس معكوس، مقادیر ویژه، بردارهای ویژه، عملیات مقدماتی، رتبه ماتریس، دستگاه معادلات خطی و تعداد جواب‌های آن)، مباحث تكمیلی (مجموعه‌ها، بردار، معادله خط و صفحه در فضا، دنباله و سری، بسط دوجمله‌ای (نیوتن)، اعداد مختلط، معادلات دیفرانسیل)

 منابع :  منبع اين درس را با توجه به پايه  رياضي خود انتخاب كنيد  رياضيات و كاربرد آن در مديريت دكتر جمشيد صالحي صدقياني   جلد 1و2 با هم مي باشد كتاب سبز رنگ

تست : كتاب سنجش تكميلي

      آمار

 

سرفصل مطالب:

 30 درصد اول مباحث درسی
آمار توصیفی (مفاهیم اولیه، پارامترهای مركزی، پارامترهای پراكندگی، پارامترهای نسبی پراكندگی، ضریب چولگی، ضریب كشیدگی، نامساوی چی شف)30 درصد دوم مباحث درسی
آنالیز تركیبی و احتمال (اصول شمارش، قوانین احتمال)،‌ متغیرهای تصادفی و توابع احتمال (متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته، تابع احتمال، تابع توزیع احتمال، امید ریاضی، واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات و تابع مولد گشتاور، توزیع توام، توزیع حاشیه‌ای، تابع احتمال شرطی، متغیرهای تصادفی مستقل، كوواریانس و ضریب همبستگی)40 درصد نهایی مباحث درسی
توزیع‌های احتمال گسسته و پیوسته، نمونه‌گیری و توزیع‌های نمونه‌ای (مفاهیم اولیه، توزیع نمونه‌ای میانگین و تفاضل میانگین‌ها، توزیع نمونه‌ای واریانس، نسبت واریانس‌ها، توزیع نمونه‌ای نسبت‌ها و تفاضل دو نسبت)، تئوری برآورد (برآورد نقطه‌ای و برآورد فاصله‌ای)، آزمون‌های فرض آماری (مفاهیم اولیه، آزمون‌های فرض آماری مهم)، همبستگی و رگرسیون (ضریب همبستگی، رگرسیون و معادله رگرسیون خطی 

منابع پيشنهادي :

امار هادي رنجبران

 تاكيد فقط  برتستهاي كتاب دكر عادل آذر  2 جلد

 

+ نوشته شده در  21 Jul 2009ساعت 8:53 AM  توسط سیده غزاله باقری سلیمی  |